top of page

OM KITETOUR

Kitetour Danmark - officielle Danmarksmesterskab i Kitesurfing


Senest nyt:
Vi har justerer vores 3 rækker vi har til Kitetouren, så det nu er muligt at stille op i mere én række ved hvert stævne. Det giver mulighed for at prøve noget forskelligt og mere tid på vandet ved hvert stævne. 

Igennem årene har der været et ønske om et mere fleksibelt setup fra jer surfere. De gange vi har holdt stævner med meget vind ved vestkysten har der været et ønske fra freestyle-surfere om også at kunne deltage i Freeride delen. Tilsvarende de dage med mindre vind på et fladvandsspot, har der været et ønske fra Freeride-sejlere også at kunne sejle med i Freestyle. I begge tilfælde uden at man går glip af værdifulde point i sin primære række.


I Kitetour 2024 vil der være de samme 3 rækker som hidtidigt:
- Freestyle: åbent for kvinder og mænd
- Freeride: åbent for kvinder og mænd
- Q-freestyle: kun for kvinder


Det nye er, at det nu er muligt i hvert stævne at tilmelde sig to discipliner; freeride og freestyle eller freeride og Q-freestyle. Det er ikke muligt at stille op i både Q-freestyle og freestyle, da det er samme disciplin.  

Ændringen har også den konsekvens at det nu ikke er sikkert vi kører en double-elimineringen. Når der nu er mulighed for at deltage i begge rækker, får vi sværere ved at køre to rækker samtidigt. Vi kan derfor ende med kun at nå at sejle single-elimineringen på en dag. Dette vil vi vurdere fra stævne til stævne. Så i år vil vi gå efter at nå en single-eliminering hver gang, og en double-eliminering hvis der er tid.
 

Vi håber I tager godt imod den nye ændring.

REGLER, BEDØMMELSE OG SPØRGSMÅL

Vi bliver ofte spurgt om, hvad man skal kunne for at være kvalificeret til at stille op i Kitetour. Ofte tror folk at niveauet er meget højere end det i virkeligheden er, men her er alle velkomne til at deltage, uanset alder.
Herunder har vi samlet mange af de spørgsmål vi løbende får:


Hvad koster det at deltage?
Pris for at deltage i en række: 200 kr.
Pris for at deltage i to rækker: 275 kr. 

 

Hvad skal jeg kunne for at deltage?
Freestyle er det kun unhooked trick som bliver bedømt, som det fremgår af scorekortet for freestyle-rækken er det handlepasses udført i luften som der fokuseres mest på. Er man ikke til handlepass udført i luften, men er glad for old school og hooked tricks vil freeride-rækken altså højest sandsynligt være rækken for dig.

Freeride er handlepasses udført i luften ikke tilladt, og bliver derfor ikke bedømt, men det gør alt det andet. Så er man sikkert sejlede, og kan lave et hop og f.eks. en backroll er man altså klar til at stille op i freestyle-rækken. 

Er du på ovenstående niveau vil vi anbefale dig at stille op til dit første stævne, for at få en fornemmelse af hvilke tricks der er gode at kunne. Altså vil du også få en masse inspiration til den kommende tid på vandet. 

Q Freestyle er det kun piger som deltager.
Der kan være stor forskel på de bedste og de dårligste. Igen vil dit første stævne helt sikkert give dig en masse oplevelser samt muligheden for at lære tips og tricks af de bedste. Pigerne er super gode til at tage sig af hinanden, så her er du garanteret en fest i Q rækken.  

Hvor i landet er stævnerne?

I Kitetour har vi to slags stævner; faste og mobile. 

Faste stævner (lokaliteten af stævnet er fastlagt):
Dette gør at vi har bedre muligheder for at lave et stort event, hvor både det sociale og konkurrencemæssige tilgodeses.
Vi får bl.a. mulighed for at have flere tilskuere til gavn for sponsorer og konkurrencen. Desuden kan der arrangeres aktiviteter hvis vinden udebliver samt at samle stævnedeltagerne til fællesspisning (de faste stævner aflyses ikke såfremt der ikke kommer vind og stævnebetalingen kan heller ikke refunderes da den allerede er brugt på at lave stævnet).

Mobile stævner (lokaliteten af stævnet kendes ikke på forhånd):
Ved de mobile stævner er konkurrencen i højsædet og det sted der kan levere de bedste forhold vælges, og inden konkurrencen er et område udvalgt, f.eks. Fyn eller Sjælland.
Lokaliteten til stævnet meldes dagen før konkurrencens start på vores Facebook-side og Instagram-side.
Såfremt vejrudsigten ikke lover vind vil stævnet blive aflyst og da der ikke er brugt penge på at arrangere stævnet, refunderes stævnebetalingen.
Information til stævnerne meldes fredag før kl. 18.00, og hvis vi ikke sejler lørdag, vil der lørdag før kl. 18 blive meldt ud om der sejles søndag (hvis det uheldige skulle ske, at vi sætter stævnet i gang et stævne med dommer, materieler er opsat og vores fotografer er sendt ud og at der alligevel ikke kommer vind nok til at der kan sejles, kan vi i dette tilfælde ikke refundere de indbetalte penge). 

 

Bedømmelse

FREESTYLE

Indenfor Freestyle-rækken har vi udarbejdet nedenstående scoringssystem, som bruges vejledende til at bedømme tricks udført af de konkurrerende atleter. 

Længden på et heat vil udelukkende bestemmes af overdommeren, men varierer typisk mellem 6 og 7 minutter. I disse minutter har hver sejler mulighed for at udføre tricks alt efter evner. Udgangspunktet er at de 4 bedste tricks bedømmes og tilsammen giver en overordnet score for heatet. 

Kun det bedste trick i en given kategori tæller i den endelige score, med undtagelse af kategorien ”basic”. Altså vil der ikke kunne scores point for både en blind judge 3 og en blind judge 5, da disse figurerer i samme kategori. I dette scenarie vil det trick som vurderes højest i forhold til point være det trick som bruges blandt de 4 bedste tricks. Et trick er det samme om handlepasset bliver udført i luften eller på vandet, men kan afvige i point.

 

Eksempelvis ville et heat på 4 tricks kunne udgøres ved: Raley, Blind judge, Back mobe og S-bend to blind.

 

Point systemet skal forstås som vejledende, altså er det op til den enkelte dommer at vurdere udførslen af et enkelt trick. Vær derfor ikke bange for at lave store udsving fra basisscoren på baggrund af udførslen ud fra disse faktorer:

 

Nedenstående liste kan øge scoren:

 • God power (distance i luften)

 • Fart ind og ud af tricket

 • Sikker landing

 • Lav kite position

 • Højde

 • Extension (F.eks. I raley based trick)

 • Grabs

 • Airpass

 • Surface pass (f.eks. Backrool to toeside surface pass)

 

Tilsvarende kan følgende sænke scoren:

 • Butt check

 • Høj kite position (dangle)

 • Usikker landing

 • Lav fart ud af trick (Synke)

 • Revet ud af handlepass (passer ikke baren)

 

Målet med scoringssystemet er at der objektivt er sat et mål for sværhedsgraden af det enkelte trick, således at dommeren kun skal koncentrere sig om udførslen.

 

I denne vurdering er det op til dommeren at tage dagens forhold i betragtning. Altså vil et trick i gode forhold med fladt vandt score mindre end det samme trick udført i samme stil ved svære forhold. Basisscoren skal ses som et mål for et gennemsnitlig udført. Udføres tricket derimod med høj power, lav kiteposition og i sikker stil da vil tricket kunne score højere. Udføres tricket meget usikkert med lav power og høj kiteposition vil man altså kunne trække point fra basisscoren. Igen er det op til den enkelte dommer at vurdere udførsel af tricks relativt til tricks udført af konkurrenten således at der bedømmes så retfærdigt som muligt. 

 

Eksempelvis vil en perfekt udført Blind Judge 3 score højere end 4,3 point mens en tilsvarende Blind Judge 3 med lav power, høj kiteposition og en usikker landing kunne score mindre end 4,3, men aldrig 0 point. Ved denne form for bedømmelse stilles der altså krav til at dommeren ikke forfordeler konkurrenter og dømmer retfærdigt uanset hvem der konkurrerer. 

 

En combo er når der laves flere trick efter hinanden. Combo starter når man unhooker og slutter når man hooker på igen. Combo er en kategori for sig selv, trick brugt i combo kan godt bruges egne kategorier. Scor alle tricks individuelt derefter sammenlæg scorende. Ved 2 tricks divider med 1,5. Ved 3 tricks divider med 2.

Screenshot 2024-05-02 at 22.39.09.png
Screenshot 2024-05-02 at 22.39.09.png

Point systemet er skabt på baggrund af systemer benyttet i det internationale kitemiljø og forsøger på bedst mulig vis at afspejle de professionelles vurdering af tricks sværhedsgrader, tilpasset til et Dansk format. Sker det at der udføres tricks som ikke optræder på listen, da må overdommeren konsulteres i forhold til bedømmelse. 

 

FREERIDE

Konkurrenceformatet freeride-rækken er baseret på lignende vilkår som i freestyle-rækken. Her vægtes hooked tricks, loops osv dog højere end i freestyle-rækken. Tilgangen til bedømmelsen er den samme, altså vil et S-bend ikke kunne score lige så meget som et dobbelt S-bend hvis begge tricks er udført til perfektion. Der findes ikke et overordnet scorekort ved freeride-rækken da der ofte udføres en stor mængde forskellige tricks. For nye deltagere vil freeride-dommeren være behjælpelig med introduktion til bedømmelse på dagen. Det er vigtigt at understrege at et handlepass udført i luften bliver scoret til 0 point i freeride-rækken da disse hører til i freestyle- eller Q-rækken. Handlepasses udført på vandet scorer altså point alt efter sværhedsgrad, det kunne eksempelvis være en raley to blind med et efterfølgende surface pass.  Der er ubegrænset antal forsøg men kun de 3 bedst scorende tricks vil tælle i den samlede bedømmelse. I freeride-rækken tages der højde for en ”overall impression” over de 3 scorende tricks, denne faktor vurderes subjektivt, det er altså op til dommerpanelet at bruge den på retfærdig vis.  Et heat i freeride-rækken vil vare mellem 6 og 7 minutter.

 

Q FREESTYLE 

Konkurrenceformatet Q Freestyle rækken er baseret på lignende vilkår som i freestyle-rækken. Der er et ubegrænset antal forsøg, men kun de 4 bedst scorende tricks bruges i den endelige bedømmelse. Som i freeride-rækken bruges der ikke et defineret scoreark, da der ligeledes ofte udføres en stor mængde forskellige tricks. Q- og freestyle-rækken deler ofte bane, derfor vil længden på et heat altså være den samme på dagen og derfor variere mellem 6 og 7 minutter. Ligesom i freeride-rækken vil faktoren ”overall impression” medtages i den endelige bedømmelse af de 4 tricks. 

Regler

Sejladsregler

Der sejles max/kun 1 eliminering per stævne. Formatet som bruges er ”dingle” eliminering. Når en eliminering er gennemført, kan en ny ikke startes før næste rangliste stævne. Der er 28 pladser til et rangliste stævne de 16 bedste på ranglisten er sikret plads – ud fra sæsonens rangliste. Første stævne udarbejdes ud fra sidste års samlede resultat. Er der mere end 28 sejlere tilmeldt, sejles der trials om de sidste 12 pladser. Til hvert stævne er der et maks deltagerantal, på tværs af de gældende rækker, på i alt 50 deltagere. Der kan gives dispensation for flere deltagere.

 

Der sejles/bedømmes efter gældende regelsæt som offentliggøres på www.kitetour.dk.

Kun sejlere som før har deltaget i Freestyle-klassen må bedømme freestyle-heats. Der skal minimum være 2 dommere og en overdommer, for at sikre at alle tricks bliver set.

Regler for sejlere

 • Alle sejlere skal stille med en ansvars forsikring (En del af de fleste familier forsikringer).

 • Sejlerne skal efterkomme alle henstillingerne fra Overdommeren.

 • Kitetour.dk ejer rettigheden til at reklamere på sejlernes overkrop, via lycra eller T-shirts, og kan forlange sejlerne har reklamer på brædder og kite.

 • Det er sejlerens eget ansvar at have dækkende forsikring i tilfælde af, at sejleren skal hentes af Kitetours båd.

Kitetour.dk regler

 1. Alle sejlere skal have foretaget persontligt checkin inden skippermøde på førstedagen for at kunne deltage.

 2. Sikkerhed og fair play er de vigtigste aspekter af konkurrencen. Ikke sikre sejlere vil blive diskvalificeret.

 3. Læ sejler har retten til vejen, Derfor skal en luv sejler ikke hoppe når en læ sejler er i nærheden.

 4. Ved krydsende sejlere, skal luv sejler holde sin kite højt, mens læ sejler holder sin kite lavt.

 5. Når sejlere på modsat halse mødes, har styrbord retten til vejen.

 6. Styrbord skal passere upwind og holde sin kite højt.

 7. Sejlere som udfører transitions, skal tage sig i agt for andre sejlere før manøvren igangsættes. Hvis der sker kollision eller liner krydses, vil den sejler som udfører hop eller transition automatisk blive diskvalificeret for heatet.

 8. Mister man sin kite i et heat, og den er til fare for omgivelserne, er man diskvalificeret. Udløser man sin kite, pga en anden sejler flyver sin kite ind i ens liner, bliver man IKKE diskvalificeret Hvis den forurettede sejler ikke sejler i heat mod den sejler som foruretter ham, vil heatet blive omstartet.

 9. Sejlere må ikke ændre retning for at genere andre sejlere.

 10. Sejlere skal være fri fra konkurrence området når de ikke sejler heat.

 11. Sejlere må ikke lande sine hop på land, og skal holde sig ude af evt. neutrale zoner. Sker dette KAN sejleren blive diskvalificeret af overdommeren.

 12. Det er den enkelte sejlers ansvar at checke sit heat nr. Dette vil blive opslået mindst en halv time før første start.

 13. Er der stævne/sponsor lycra er det en pligt at have denne på under al ophold på vandet. Er der heat lycra vil kun sejlere iført lycra blive bedømt. Lycra skal returneres straks efter endt heat.

 14. Overdommeren har suveræn bestemmelse for under hvilke forhold der sejles i. Der er en minimums vindgrænse på 14 knob, i gennemsnit i alle heats.

 15. Bliver et heat aflyst/udskudt, kan overdommeren sætte heatet igang igen, så snart alle sejlerer har fået besked af overdommer/beachmarshal, og der er gået 1 min fra sidste sejler har fået muntlig besked.

 16. Bedømmelses kriterierne er beskrevet i afsnittet ”bedømmelse” på kitetour.dk

 17. Trials vil blive afholdt som en eliminering, hvor de bedste af hvert heat går videre. Sejlere som ikke går videre i trial kan stadig deltage i andre discipliner i stævnet. (Best trick-hangtime-Slalom, osv.).

 18. Er der mere end 28 sejlere tilmeldt i en kategori, vil der blive sejlet trials. De 16 højeste rangerede er sikret plads.

 19. Der vil max. være 5 stævner i ranglisten pr. år. Der sejles kun én eliminering pr. stævne pr. kategori. Ved 5 gældende elimineringer opnås 2 fratrækkere. Ved 4 gældende elimineringer opnås 1 fratrækker. Ved under 4 gældende elimineringer tæller alle sammen til ranglisten. Gennemføres ingen elimineringer gennem året, kan evt. fun events blive tællende.

 20. Under elimineringen, vil resultatet først blive gældende, når vi når punktet for ”Valid results here” som ses på eliminerings-tavlerne.

 21. I tilfælde af pointlighed er sidst afviklede stævne højst gældende.

Flagprocedure Kitetour

 • Rødt flag oppe, heatet er færdigt

 • Mørkegrønt flag oppe heatet er i gang

 • Lysegrønt flag oppe 1 min til start

 • Hvidt/rødt flag heat udsat/afblæst

 • Der bruges horn til at samle sejlerne ved elimineringstavlen. Det er sejlernes ansvar, at stille ved elimeneringstavlen, ved 3 efterfølgende horn afgivelser

  Vi vil løbende arbejde for at gøre det så nemt og rimeligt som muligt for deltagerne – har du forslag til forbedringer så skriv til os

 • White Facebook Icon
 • White YouTube Icon
 • White Instagram Icon
bottom of page